تماس با ما

آدرس: ساوه، شهرک صنعتی کاوه،منطقه مسکونی، انتهای خیابان یاس، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه

تلفن: 42341176-086

ایمیل: pchcj@savehums.ac.ir , pub@savehums.ac.ir