تماس با ما

آدرس: ساوه، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید فهمیده، بعد از اداره آموزش و پرورش، دانشکده علوم پزشکی ساوه، طبقه چهارم

تلفن: 42249542-086 داخلی 403

ایمیل: pchcj@savehums.ac.ir , pub@savehums.ac.ir