مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بدینوسیله به اطلاع می رساند:
 به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 64/12/28 مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار نشریه ارتقا فرهنگ سلامت جامعه به زبان فارسی و چکیده انگلیسی ، در تاریخ 1400/06/23  و به شماره ثبت 88804  توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دانشکده علوم پزشکی ساوه ابلاغ شده است.
لذا از کلیه اساتید و محققین گرامی و دانشجویان و سایر همکاران محترم دانشگاهی دعوت می شود مقالات تخصصی خود در زمینه های ذکر شده در راهنمای نگارش مجله،  از طریق سامانه مجله ارسال فرمائید.
امید است با همت و تلاش علمی شما عزیزان، این دانشکده بتواند باعث رشد و توسعه دانش تخصصی در زمینه فرهنگ سلامت جامعه و هم چنین موجبات سربلندی ایران عزیز باشد.