بعد چهارم سلامت : سلامت معنوی، بعد مغفول مانده سلامت جامعه

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

سردبیر محترم
امروزه سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت، از سوی سازمان جهانی بهداشت مورد تاکید قرار گرفته و در کنار ابعاد سلامت جسمی، روحی و اجتماعی در اکثر مدلهای سلامتی به این بعد هم توجه می شود چرا که تامین این بعد از سلامتی باعث ارتقای سایر ابعاد سلامت نیز خواهد شد به عنوان مثال میزان تحمل درد در بیماریهای صعب العلاج با بعد معنویت و اعتقادات افراد ارتباط مستقیم داشته است. از این رو امروزه برخی از سازمانهایی که عهده دار ارزیابی مراکز مراقبت های بهداشتی و درمانی و اعطای اعتبارنامه به آنها هستند، پیشنهاد می کنند که نیازهای معنوی بیماران نیز در مراکز یاد شده ارزیابی و مورد اعتباربخشی سازمانی و موسسه ای قرار گیرد (1).
با عنایت به اهمیت این بعد سلامتی متاسفانه در جامعه و اکثر مراکز درمانی توجه کمی به این نیاز افراد و بیماران شده و این امر به عنوان یک خلا اساسی در سیستم نظام بهداشت کشور مطرح می باشد (3). به عنوان مثال در شرایط همه گیری کرونا که اماکن مذهبی در جامعه تعطیل و ارتباط افراد با هم کمتر شد بعد معنوی سلامت جامعه نیز دستخوش آسیب گردید اما بیشتر از همه به بعد جسمی سلامت پرداخته و از این بعد غفلت شد (4).

کلیدواژه‌ها